TH  | EN  

 หน้าหลักรายงานฯ

::: ค้นข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตาย :::
ภาค:
จังหวัด :
จากปี :(*ช่องนี้ระบุปีทั้งสองช่อง)
   ถึงปี:   
 
   
 
  Suicidethai GIS V.1.0 แสดง อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากร 100,000 คนแยกตามปี
  ประจำปี 2540-2558
  แยกตามช่วงอายุฆ่าตัวยายสำเร็จ(สนย)
  แยกตามช่วงอายุผู้พยายามฆ่าตัวตาย(รง506S)
  10 อันดับ จว. ที่ฆ่าตัวตาย
  อัตราการฆ่าตัวตาย 2540-2558
  แยกตามเพศ 2540-2558


  Download


รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย (รายต่อแสนประชากร)
ฉบับปรับปรุงใหม่ 2540-2558
เผยแพร่: 14 กรกฏาคม 2554


=:: Graph แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ::=
10 จังหวัดแรกที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด


สถิติอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย
Click ปีที่ต้องการดูสถิติครับ:ปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่ 2540-2557 เผยแพร่: 14 กรกฏาคม 2554
Update 18 พฤษภาคม 2555 (รวมจังหวัดบึงกาฬ)
จัดทำโดย:
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ
โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต, รพจ. เลยราชนครินทร์
ขอขอบคุณ:
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
© 2006 suicidethai.com, beyondbluethai.com, contact : webmaster
Since Jan 21, 2008.