TH  | EN  

 หน้าหลักรายงานฯ

::: ค้นข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตาย :::
ภาค:
จังหวัด :
จากปี :(*ช่องนี้ระบุปีทั้งสองช่อง)
   ถึงปี:   
 
   
 
  Suicidethai GIS V.1.0 แสดง อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากร 100,000 คนแยกตามปี
  ประจำปี 2540-2558
  แยกตามช่วงอายุฆ่าตัวยายสำเร็จ(สนย)
  แยกตามช่วงอายุผู้พยายามฆ่าตัวตาย(รง506S)
  10 อันดับ จว. ที่ฆ่าตัวตาย
  อัตราการฆ่าตัวตาย 2540-2558
  แยกตามเพศ 2540-2558


  Download


รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย (รายต่อแสนประชากร)
ฉบับปรับปรุงใหม่ 2540-2557
เผยแพร่: 1 กรกฏาคม 2557


ค้นหา :  
  Note : กรณีที่ไม่ใส่ข้อความใดๆ จะแสดงทั้งหมด
 
ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
[1]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2559 ล่าสุด (อัพเดทข้อมูลใหม่ 2017-09-13) กรมสุขภาพจิต 618  518 
[2]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558 ล่าสุด (อัพเดทข้อมูลใหม่ 2016-10-21) กรมสุขภาพจิต 2,828  2,402 
[3]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558 (อัพเดทข้อมูลใหม่ 2016-06-27) กรมสุขภาพจิต 1,696  1,593 
[4]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557(อัพเดทข้อมูลใหม่ 2015-09-08) กรมสุขภาพจิต 3,620  2,787 
[5]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556 กรมสุขภาพจิต 1,467  1,286 
[6]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555 กรมสุขภาพจิต 822  636 
[7]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554 กรมสุขภาพจิต 855  635 
[8]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553 กรมสุขภาพจิต 797  556 
[9]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552 กรมสุขภาพจิต 568  297 
[10]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต 499  305 
[11]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550 กรมสุขภาพจิต 492  285 
[12]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549 กรมสุขภาพจิต 449  218 
[13]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548 กรมสุขภาพจิต 435  226 
[14]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547 กรมสุขภาพจิต 418  194 
[15]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546 กรมสุขภาพจิต 374  173 
[16]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545 กรมสุขภาพจิต 408  228 
[17]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544 กรมสุขภาพจิต 386  180 
[18]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543 กรมสุขภาพจิต 398  171 
[19]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542 กรมสุขภาพจิต 374  218 
[20]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541 กรมสุขภาพจิต 396  184 
[21]   คลิกโหลด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540 กรมสุขภาพจิต 525  267 

จำนวน : 21 เรื่อง, แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า   กระโดดไปหน้า | 1  |ปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่ 2540-2557 เผยแพร่: 1 กรกฏาคม 2557
Update 11 พฤษภาคม 2557 (รวมจังหวัดบึงกาฬ)
จัดทำโดย:
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ
โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต, รพจ. เลยราชนครินทร์
ขอขอบคุณ:
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
© 2006 suicidethai.com, beyondbluethai.com, contact : webmaster
Since Jan 21, 2008.