ให้ใจแก่กัน
 ลำกลอนลึมเศร้า
 ลำภูไทสู้ซึมเศร้า
 สรภัญญะหายเศร้า
ชมทั้งหมด....
ชมทั้งหมด....

 โรคจิตและโรคประสาท
 ปัญหาบุคลิกภาพ
 ปัญหายาเสพติด
 ปัญหาโรคเอดส์
 ปัญหาการฆ่าตัวตาย
 โรคซึมเศร้า
 ความรู้เรื่องเพศ
 ปัญหาความผิดปกติในเด็ก
 ปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก
 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
 สุขภาพจิตวัยทำงาน
 ความรักและชีวิตโสด
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ
 หน่วยงานบริการสุขภาพจิต
 โครงการ To Be Number One
 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ฝึกปฏิบัติวิธีผ่อนคลายความเครียด วิธีปฏิบัติเพื่อลดความเครียดมีมากมาย หลายคนอาจเคยใช้ เช่น การเล่นดนตรี การฟังเพลง วาดรูป ปลูกต้นไม้ หรือออกกำลังกาย เหล่านี้เป็นวิธีการที่ไม่เจาะจง สามารถเลือกใช้ได้เมื่อเผชิญกับความเครียดไม่รุนแรง ส่วนวิธีที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะสามารถลดความเครียดได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน คลิก เพื่อรับฟังได้เลยครับ.

ค้นหา :  

 
 ชุดสื่อการเรียนรู้ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
 การทำกลุ่มเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ใกล้ชิดฆ่าตัวตายสำเร็จ
 สร้างความเข้มแข็งทางใจ โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
 อบรม Satri's model โดยพญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ และคณะฯ
 สัมมนากลุ่ม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาฆ่าตัวตาย" จ.เชียงราย
 การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป
 Mind Station กรมสุขภาพจิต
 รายการวีดีโอ จากทีวีช่องต่างๆ ของโครงการฯ
 ผลงานวิชาการ ชนะเลิศดีเด่น
 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายาเสพติดสำหรับแพทย์ทั่วไป
 การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป
 การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์ทั่วไป

 เกมโชว์
 ไม่ซ่าเหมือนเคย
 ลุงเหลิมเปลี่ยนไป
 อาการสังเกต
 

 "ทุกข์" อย่างไร ไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้า
 คลิปวีดีโอแนะนำกรมสุขภาพจิต สามภาษา ไทย จีน อังกฤษ
คลิกที่นี่เพื่อรับชมครับ

"โครงการ Destigma" กรมสุขภาพจิต
ขอเชิญชม และดาวส์โหลด คลิปวีดีโอชุด "สารคดีสั้นชุด สร้างกำลังใจให้โอกาส" จำนวน 19 ตอนสามารถเข้าเยี่ยมชมและดาวส์โหลดได้ที่ Destigma Project...

ชม PowerPoint โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2550 ชม คลิกที่นี่ครับ    download คลิกที่นี่ครับ
ชม VDO สัมภาษณ์ เรื่อง "ผู้ทุกข์ใจเพราะคนใกล้ชิดคิดปลิดชีพตนเอง"
ณ บ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550
ชม คลิกที่นี่ครับ
    download คลิกที่นี่ครับ
 วีดีโอ ฝึกปฏิบัติวิธีผ่อนคลายความเครียด...
เจ้าของ: กรมสุขภาพจิต
วันที่: 5 พฤษภาคม 2549
สถานที่: กรมสุขภาพจิต
ความยาว: 14 นาที
Views: 5712
 วีดีโอ Spot วันซึมเศร้าโรค...
เจ้าของ: รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
วันที่: ตุลาคม 49
สถานที่: รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ความยาว: 0.15 นาที
Views: 1811
 วีดีโอ music vedio คืนชีวิตใหม่สู่สังคม...
เจ้าของ: รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
วันที่: 2549
สถานที่: รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ความยาว: 5 นาที
Views: 1667
 วีดีโอ ตุลาคม วันซึมเศร้าโลก รายการ e-san today...
เจ้าของ: นพ.ทวี ตั้งเสรี
วันที่: 10 ตุลาคม49
สถานที่: โทรทัศน์ ช่อง 11
ความยาว: 17 นาที
Views: 999
 วีดีโอ การดูแลผู้ป่วยฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์ทั่วไ...
เจ้าของ: นพ.ปราการ ถมยางกูร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วันที่: 20-21เมษายน 49
สถานที่: รร.เซ็นทรัลตะวันนา เชียงใหม่
ความยาว: 14 นาที
Views: 880
 วีดีโอ กลเม็ดเคล็ดลับในการรักษาผู้ป่วยที่นอนไม่...
เจ้าของ: ศ. นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
วันที่: 20-21เมษายน 49
สถานที่: รร.เซ็นทรัลตะวันนา เชียงใหม่
ความยาว: 1 ชม 22 นาที
Views: 852
 วีดีโอ สัมภาษณ์ เรื่อง "ผู้ทุกข์ใจเพราะคนใกล้ชิ...
เจ้าของ: กรมสุขภาพจิต
วันที่: 16 สิงหาคม 50
สถานที่: บ้านห้วยไคร้ จ.เชียงราย
ความยาว: 18 นาที
Views: 795
 วีดีโอ mind station เรื่อง การจัดการกับความเครี...
เจ้าของ: กรมสุขภาพจิต
วันที่: -
สถานที่: รายการ Mind Station
ความยาว: 28 นาที
Views: 710
 วีดีโอ การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในการส่งเสริมป้องก...
เจ้าของ: พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ รพ.สวนปรุง
วันที่: 20-21เมษายน 49
สถานที่: รร.เซ็นทรัลตะวันนา เชียงใหม่
ความยาว: 1ชม.2นาที
Views: 695
 วีดีโอ วันรณรงค์โรคซึมเศร้าแห่งชาติ ปีงบประมาณ ...
เจ้าของ: รณรงค์ป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าแห่งชาติ
วันที่: 5 พฤษภาคม 2549
สถานที่: รร.อมารีแอร์พอร์ด
ความยาว: 2.40 นาที
Views: 617
ชมทั้งหมด....

Top ]      [ Music ]      [ Drama ]      [ Video ]      [ Cartoon ]     

Suicidethai.com ]      [ Beyondbluethai.com ]